هدف از آبکاری چیست؟

25 آگوست

هدف از آبکاری چیست؟

مجموعه فرایندهایی که تحت آن، سطح قطعات فلزی و یا غیر فلزی( اجسام رسانا، نیمه رسانا و نارسانا) با لایه هایی از فلز یا غیر فلز جهت دستیابی به سطوح مناسب برای کاربردهای صنعتی و یا. بیشتر بخوانید

سیاه کاری(Black Oxide Processes)

سیاه کاری (اکسید مشکی) بر خلاف هر نوع پوشش دیگری است. هیچ فرآیند دیگری همان پرداخت و ترکیبی از خواص را با هزینه کمتر تولید نمی کند. اکسید سیاه دارای خواص و ویژگی های خاصی است. بیشتر بخوانید
سیاه کاری(Black Oxide Processes)

ارتباط اط طریق واتساپ
ارسال در واتساپ